YouTuber

KMITL MASTERCLASS
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิชานี้มี Certificate

ราคา

1,000 บาท

เกี่ยวกับคอร์ส

เรียนรู้และทำความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ ประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสร้างงาน โดยการเป็น Youtuber ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็น YouTuber วิธีการใช้งาน การสร้าง channel หรือช่องทางของตนเองผ่านทาง YouTube แนวคิดในการสร้าง content หรือเนื้อหาอย่างแตกต่างและสร้างสรรค์ การเขียนสคลิป การถ่ายวีดิโอ การตัดต่อภาพและเสียง เทคนิคการเพิ่มยอดติดตาม (Subscribe) รวมถึงการหารายได้จาก YouTube

บทเรียนทั้งหมด (14 บท)

1 Introduction   

  

แนะนำอาจารย์ผู้สอนในคอร์สนี้ ชี้แจงวัตถุประสงค์ของรายวิชา และกล่าวถึงคุณสมบัติของบุคคลที่เหมาะสมที่จะเรียนในคอร์สวิชานี้

ดร.วิศวัส ปัญญาวงศ์สถาพร

2 ตอนที่ 1 สื่อวีดีโอกับยูทูปเปอร์   

  

เปรียบเทียบการสื่อสารในรูปแบบข้อความ รูปภาพ และวิดีโอ ชี้ให้เห็นถึง ความสำคัญของสื่อวิดีโอในการสื่อสาร ข้อได้เปรียบและข้อดีของการสื่อสาร ผ่านวิดีโอที่ยูทูปเปอร์ควรรู้และนำไปปรับใช้ในการผลิตคอนเทนต์วิดีโอได้

ดร.วิศวัส ปัญญาวงศ์สถาพร

3 ตอนที่ 2 พื้นฐานการตลาดดิจิทัล   

  

ยุคดิจิทัลที่มีการใช้สื่อวิดีโอในแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Facebook Google Twitter เป็นต้น ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อ กับการทำคอนเทนต์ของยูทูปเปอร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ชม ได้อย่างเหมาะสมและตรงเป้า โดยอาศัยการตลาดดิจิทัล

ดร.วิศวัส ปัญญาวงศ์สถาพร

4 ตอนที่ 3 แนวทางการสร้างรายได้จาก YouTube   

  

แนวทางการสร้างรายได้และเงื่อนไขการคำนวณรายได้ของ YouTube จากช่องทางการสร้างรายได้ 5 ช่องทาง ได้แก่ รายได้จากการโฆษณา การเป็นสมาชิกของช่อง ชั้นวางสินค้า Super Chat และ Super Stickers รามถึง YouTube Premium

ดร.วิศวัส ปัญญาวงศ์สถาพร

5 ตอนที่ 4 การสร้างตัวตนบน YouTube   

  

คุณสมบัติของ YouTuber ที่ดี โดยใช้หลัก PSI การปรับ mindset ก่อนเริ่ม สร้างช่อง YouTube คำถาม 4 ข้อที่คุณควรตอบตัวเองให้ได้ก่อนเริ่มทำช่อง YouTube เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างตัวตนในแบบที่เป็นตัวของตัวเอง

ดร.วิศวัส ปัญญาวงศ์สถาพร

6 ตอนที่ 5 การสร้างคอนเทนต์   

  

ความหมายและความสำคัญของคอนเทนต์ ประเภทคอนเทนต์ยอดนิยม การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเล่าเรื่องในการสร้างคอนเทนต์ กรณีศึกษา และบทสรุปของการสร้างสรรค์เรื่องราวด้วยหลัก 3H

ดร.วิศวัส ปัญญาวงศ์สถาพร

7 ตอนที่ 6 การบริหารจัดการ YouTube Channel   

  

แนะนำขั้นตอนการสมัคร Google Account การเข้าสู่ YouTube Channel การสร้างคลิปวีดีโอแรกเพื่อแนะนำ YouTube Channel เพื่อใช้สำหรับ การบริหารจัดการ YouTube Channel

ดร.วิศวัส ปัญญาวงศ์สถาพร

8 ตอนที่ 7 อุปกรณ์ถ่ายทำเบื้องต้น   

  

แนะนำอุปกรณ์และการเลือกใช้อุปกรณ์สำหรับการถ่ายทำ เช่น กล้องดิจิทัล ไมโครโฟน ขาตั้งกล้อง ไม้กันสั่น ไฟเสริมและอุปกรณ์ไฟส่องแสงสว่าง ชนิดต่าง ๆ โดยเลือกใช้ให้เหมาะสมกับจุดประสงค์และความพึงพอใจ

คุณกฤษนล เกรงรัมย์

9 ตอนที่ 8 เทคนิคการถ่ายทำ   

  

เทคนิคการเลือกทำในสิ่งที่ชอบและถนัดที่สุดก่อน ขั้นตอนการถ่ายทำวิดีโอ เทคนิคการเคลื่อนไหวกล้องขั้นพื้นฐาน เทคนิคการถ่ายวิดีโอท่องเที่ยว ให้ดูน่าติดตามและน่าสนใจ เทคนิคการถ่ายวิดีโอให้สวยโดนใจแบบมืออาชีพ และข้อควรรู้ต่าง ๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการถ่ายทำได้

คุณกฤษนล เกรงรัมย์

10 ตอนที่ 9 การอัพโหลดวีดีโอชิ้นแรก   

  

4 องค์ประกอบที่วิดีโอดีควรมี เช่น เป็นวิดีโอที่กลุ่มเป้าหมายอยากดู ตั้งชื่อวิดีโอให้น่าสนใจ ใช้ภาพ Thumbnail ที่ดี ปรับแต่งวิดีโอตอนอัพโหลด แนะนำวีธีการอัพโหลดวิดีโอ และสเปคของวิดีโอที่ YouTube ยอมรับ

คุณกฤษนล เกรงรัมย์

11 ตอนที่ 10 เทคนิคการเพิ่มยอดวิว   

  

7 เทคนิคการทำ SEO ให้วิดีโอของ YouTube 6 เทคนิคทำให้คนคลิกดูวิดีโอ เพื่อให้นำไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มยอดวิวช่อง YouTube ของตนเอง เนื่องจากยอดวิวมีความสำคัญมาก

คุณนที สุขมานพ

12 ตอนที่ 11 การประเมินความสำเร็จผ่าน YouTube Analytics   

  

การใช้งาน YouTube Analytics และแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น แนะนำหน้ารายงานที่น่าสนใจ เช่น Video: Views, watch time, subscribers, impressions, impressions CTR เป็นต้น

คุณธนคม มณีวัฒนา

13 ตอนที่ 12 การตัดต่อคลิปวีดีโอ   

  

แนะนำโปรแกรมตัดต่อวิดีโอต่าง ๆ เช่น Adobe Premiere Pro, sony vegas, davinci resolve เป็นต้น แนะนำการใช้งานโปรแกรม Adobe Premiere Pro การใช้งานเครื่องมือที่จำเป็นต่าง ๆ และเทคนิคการทำคลิปวิดีโอให้น่าสนใจ

คุณนาฬิก สุขสว่าง

14 ตอนที่ 13 การผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์   

  

หน้าที่ของนัก Motion Graphic ในสายงาน Youtuber แนะนำโปรแกรม Adobe After Effect วิธีการใช้งานโปรแกรมและเครื่องมือต่าง ๆ ที่จำเป็น และเทคนิคต่าง ๆ เพื่อสร้างความน่าสนใจ เช่น Roto Brush และ การเลือกใช้ Elements เป็นต้น

คุณเพชรรัตน์ ภู่ประดับ

ผู้สอน

ดร.วิศวัส ปัญญาวงศ์สถาพร

อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Online Content Editor ของเว็บไซต์ Marketing Oops และ English Content Editor ของดิจิทัลเอเจนซี Heroleads Thailand

คุณกฤษนล เกรงรัมย์

ช่างภาพและวิดีโออิสระ

คุณนที สุขมานพ

ไอเดียคือจุดเริ่มต้นของผลงาน Creative & Director จากเพจ พี่เอ็ด 7 วิ

คุณธนคม มณีวัฒนา

ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนสื่อสังคมออนไลน์ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการวิเคราะห์สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อการประชาสัมพันธ์และกลยุทธ์ทางการตลาด สำหรับผู้ประกอบการ SMEs

คุณนาฬิก สุขสว่าง

Editor ผู้เล่าเรื่องราวของ YouTuber ชื่อดังอันดับต้นๆ ของเมืองไทย ช่อง เสือร้องไห้

คุณเพชรรัตน์ ภู่ประดับ

Motion Graphic ของช่อง เสือร้องไห้ ผู้สร้างสรรค์และตกแต่งวิดีโอให้มีสีสันและลูกเล่นมากยิ่งขึ้น

คอร์สหมวด Legend

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save