QUICK FIX HOME

KMITL MASTERCLASS
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Category Full Course
วิชานี้มี Certificate

ราคา

1,000 บาท

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานภายในบ้าน เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง ระบบน้ำ และระบบการสื่อสาร รวมทั้งศึกษาอุปกรณ์ เครื่องมือพื้นฐานที่ใช้ในระบบต่าง ๆ และเรียนรู้ที่จะป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งสามารถซ่อมแซมในปัญหาพื้นฐานได้อย่างปลอดภัย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานภายในบ้าน รวมทั้งเข้าใจและสามารถใช้อุปกรณ์ เครื่องมือพื้นฐานที่ใช้ในระบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจถึงสาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหาพื้นฐานที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างปลอดภัยและนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันได้

บทเรียนทั้งหมด (10 บท)

1 ตอนที่ 1 Introduction   

  

บ้านถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เรามีความสุข ดังนั้นการดูแลบ้าน การซ่อม การแก้ไขอุปกรณ์ภายในบ้านเบื้องต้นจึงมีความจำเป็น รายวิชานี้จึงรวบรวมหัวข้อที่มีความจำเป็นที่ผู้อาศัยควรรู้ และสามารถแก้ไขได้เบื้องต้น โดยครอบคลุมหัวข้อดังนี้ ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบน้ำดี ระบบน้ำเสีย ระบบสื่อสาร และการตกแต่งบ้าน

รศ.ดร.ประสันต์ ชุ่มใจหาญ

2 ตอนที่ 2 ระบบไฟฟ้า-หัวข้อ "อยากกินหมูย่างเกาหลี : ชุดสายพ่วงสำหรับงานไ…   

  

ระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในบ้าน การเลือกอุปกรณ์ต่อพ่วง อันตรายจากการต่อพ่วงแบบผิดหลักการ รวมถึง อุปกรณ์การทำปลั๊กต่อพ่วงเอง

ผศ.ชายชาญ โพธิสาร

3 ตอนที่ 3 ระบบไฟฟ้า-หัวข้อ “อากาศมันร้อน แต่พัดลมหมุนช้า”   

  

เรียนรู้โครงสร้างของพัดลมตั้งโต๊ะ และหลักการทำงานของมอเตอร์ ฝึกฝนทักษะในการถอด-ประกอบพัดลมตั้งโต๊ะ ตระหนักถึงความปลอดภัยในระหว่างการซ่อมพัดลมตั้งโต๊ะ

ผศ.ดร.วรชาติ สุวรรณงาม

4 ตอนที่ 4 ระบบไฟฟ้า-หัวข้อ “ระบบ Solar cell”   

  

ระบบผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ รู้จักโซลาร์เซลล์ด้านโครงสร้างและการทำงาน โซลาร์เซลล์ชนิดต่าง ๆ คุณลักษณะทางไฟฟ้า และ ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตไฟฟ้าของโซลาร์เซลล์ในสภาพแวดล้อมของการการทดสอบและการติดตั้ง แนะนำระบบผลิตไฟฟ้าโซลารเซลล์สามรูปแบบได้แก่ ระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ ระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แบบต่อกับระบบไฟฟ้า และระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แบบผสมผสาน แนะนำการเลือกและคำนวณเบื้องต้นสำหรับโคมไฟแอลอีดีโซลาร์เซลล์ และแนะนำโครงการ Solar PV rooftop ภาคประชาชนและการวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน

ดร.สมภพ ผลไม้

5 ตอนที่ 5 ระบบแสงสว่าง-หัวข้อ “บ้านมืด กลัวผี”   

  

อธิบายความสำคัญและการประยุกต์ใช้งานวิศวกรรมการส่องสว่างในชีวิตประจำวัน, หลักการสร้างแสงสว่างของหลอดไฟประเภทต่าง ๆ และการทำงานของหลอดไฟประเภทต่าง ๆ , ชนิดของหลอดไฟ (หลอดไฟไส้, หลอดฟลูออเรสเซนส์ หลอดตะเกียบ, หลอด LED, ประเภทขั้วหลอดไฟ), วิธีการติดตั้งหลอดไฟ และการแก้ไขเบื้องต้นเมื่อเกิดปัญหา

ผศ.ดร.ชาย ชมภูอินไหว

6 ตอนที่ 6 ระบบน้ำ-หัวข้อ “ทำผักสวนครัวแบบสมาร์ทๆ”   

  

แนวทางการให้น้ำแก่พืชแบบสปริงเกอร์ แบบน้ำหยด วิธีการเลือกปั๊มท์ ชนิดท่อและการเลือกท่อที่ใช้ระบบการให้น้ำในสวนครัวหลังบ้าน การให้น้ำแบบอัตตโนมัติด้วย Timer และการควบคุมการให้น้ำด้วยระบบ IoT

ผศ.ดร.ภัทรชัย วิชัยยะ

7 ตอนที่ 7 ระบบน้ำ-หัวข้อ “ท่อตันซ่อมได้”   

  

การจัดการระบบท่อน้ำ การทำความสะอาดท่อน้ำทิ้ง แก้ปัญหาชักโครกอุดตัน วิธีป้องกันการอุดตันระบบน้ำทิ้งและน้ำเสียในบ้าน

ผศ.ดร.ชดชนก อัฑฒพงศ์

8 ตอนที่ 8 ระบบน้ำ-หัวข้อ "การเลือกปั๊มน้ำให้เหมาะสมกับบ้าน"   

  

อธิบายถึงการเลือกซื้อ เครื่องสูบน้ำ ขนาดของถังเก็บน้ำ ข้อต่อ วาล์วน้ำ และอุปกรณ์ประปาต่าง ๆ ที่เหมาะสมต่อการใช้งานภาพในบ้าน ข้อคิดที่ควรคำนึงถึงเวลาเลือกซื้ออุปกรณ์ประปาต่าง ๆ และอธิบายถึงรูปแบบของการต่อเครื่องสูบน้ำ และถังเก็บน้ำเข้ากับระบบประปา ข้อดี และข้อเสียในการเลือกรูปแบบการสูบจ่ายน้ำประปา

ดร.พิณิช ธนชัยโชคศิริกุล

9 ตอนที่ 9 ระบบสื่อสาร-หัวข้อ “WIFI ไม่แรง ทำไงดี”   

  

ประจำภาควิชา โทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ KMITL ศึกษามาทางด้าน Network/Protocol/Data Communication และวิจัยด้าน Embedded system/Wireless Communication

ดร.กฤษณ์ วงรุจิระ

10 ตอนที่ 10 ตกแต่งบ้าน-หัวข้อ “ติดตั้งรูปในบ้าน”   

  

เทคนิกการเริ่มตกเเต่งบ้านเองได้ง่าย ๆ ด้วยการติดตั้งรูปเเละกรอบรูป เพื่อที่จะสร้างบรรยากาศที่ดีให้เข้ากับพื้นที่ภายในบ้านเหมาะสำหรับคนที่เริ่มต้นคิดจะตกเเต่งบ้านด้วยตัวเองด้วยวิธีง่าย ๆ วิธีเเต่งบ้านด้วยวิธีนี้จะทำให้ผู้เรียนสนุกไปกับการตกเเต่งบ้านหรือที่อยู่อาศัยมากยิ่งขึ้น เเละทำให้การเเต่งบ้านเป็นเรื่องที่สนุกเเละทำได้ง่าย ด้วย trick เล็ก ๆ น้อย ๆ จากผู้มีประสบการณ์

คุณสุรภัค อินทรกุล

ผู้สอน

รศ.ดร.ประสันต์ ชุ่มใจหาญ

ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผศ.ชายชาญ โพธิสาร

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผศ.ดร.วรชาติ สุวรรณงาม

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผศ.ดร.ชาย ชมภูอินไหว

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผศ.ดร.ภัทรชัย วิชัยยะ

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผศ.ดร.ชดชนก อัฑฒพงศ์

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ดร.สมภพ ผลไม้

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดร.พิณิช ธนชัยโชคศิริกุล

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดร.กฤษณ์ วงรุจิระ

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คุณสุรภัค อินทรกุล

สถาปนิก ระดับภาคีสถาปนิก

ผู้เชี่ยวชาญงานออกแบบเเละงานออกแบบตกเเต่งภายใน

คอร์สหมวด Legend

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save