สูงวัยอยู่ดี

KMITL MASTERCLASS
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิชานี้มี Certificate

ราคา

1,990 บาท

เกี่ยวกับคอร์ส

โครงสร้างประชากรไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมผู้สูงอายุ ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างโภชนาการและภาวะสูงวัยจึงมีความสำคัญ เนื่องจากอาหารสามารถส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพและความเสี่ยงของการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆ ในผู้สูงอายุ การรู้จักเลือกอาหารและวิธีเตรียมที่เหมาะสมจะช่วยเสริมสร้างสุขภาพกายและใจที่ดีและยังช่วยชะลอภาวะสูงวัยได้การนำไปใช้ประโยชน์ในธุรกิจ นำไปสู่การสร้างธุรกิจใหม่ให้กับผู้ประกอบการอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของรายวิชา
– เพื่อผลิตสื่อและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนของหลักสูตร Non Degree
– เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของสถาบันฯ ไปสู่การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ อย่างเต็มรูปแบบได้ต่อไป
– เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสรีรร่างกาย สภาวะจิตใจ และโภชนาการที่เหมาะสมของผู้สูงวัย รวมถึงผลกระทบของอาหารต่อการเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ในผู้สูงอายุ และสามารถเลือกอาหารและวิธีการเตรียมที่เหมาะสมในการช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงวัยได้

บทเรียนทั้งหมด (14 บท)

1 Introduction   

  

กล่าวถึงภาพรวมทั้งหมดที่นำมาสอนในวิชา

รศ.ดร.ประพันธ์ ปิ่นศิโรดม

ผศ.ดร.สวามินี นวลแขกุล

ผศ.ดร.จิราภรณ์ สิริสัณห์

2 ตอนที่ 1 การเปลี่ยนแปลงทางกายและใจของผู้สูงวัย   

  

- การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของผู้สูงวัย - การเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจของผู้สูงวัย - สรุปการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจของผู้สูงวัย

รศ.ดร.ประพันธ์ ปิ่นศิโรดม

3 ตอนที่ 2 ความต้องการสารอาหารสำหรับผู้สูงวัย   

  

- กลุ่มของผู้สูงวัย - ความต้องการสารอาหารหลัก (macronutrients) - ค่าพลังงานที่ผู้สูงอายุควรได้รับ

ผศ.ดร.จิราภรณ์ สิริสัณห์

4 ตอนที่ 3 สุขภาพดีต้องมี S.E.X. (Sleep, Eat, Exercise)   

  

- ‘S’ Sleep การนอนหลับกับสุขภาพผู้สูงวัย - ‘E’ Eat สุขภาพช่องปากและการกลืนอาหารของผู้สูงวัย - ‘X’ Exercise ออกกำลังกายให้สมวัยอิสระ

ผศ.ดร.จิราภรณ์ สิริสัณห์

5 ตอนที่ 4 นวัตกรรมอาหารสำหรับผู้สูงวัย   

  

- อาหารเนื้อสัมผัสอ่อนนุ่ม (Yasashii Kondate) - สารปรับความข้นหนืดของเครื่องดื่ม - อาหารและเครื่องดื่มโปรตีนสูง

รศ.ดร.ประพันธ์ ปิ่นศิโรดม

6 ตอนที่ 5 การเตรียมอาหารสำหรับผู้สูงวัย   

  

- ปัญหาและแนวทางแก้ไขสำหรับผู้สูงวัย - การรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ - อาหารเสริมในผู้สูงอายุ

ผศ.ดร.สวามินี นวลแขกุล

7 ตอนที่ 6 เทคนิคการปรุงอาหารสำหรับผู้สูงวัย   

  

- ปรุงอาหารอย่างไรให้การกินอาหารสำหรับผู้สูงอายุเป็นเรื่องง่าย - เครื่องปรุงรสสำหรับผู้สูงอายุ อุปกรณ์ช่วยในการปรุงอาหาร และสาธิตเทคนิคการปรุงอาหาร - อาหารที่เหมาะกับคนช่วงวัยสูงอายุ

ผศ.ดร.สวามินี นวลแขกุล

8 ตอนที่ 7 อาหารวัยทอง   

  

- เรื่องต้องรู้ของคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายวัยทอง - อาหารสำหรับบำรุงคุณผู้หญิงวัยทอง - อาหารสำหรับบำรุงคุณผู้ชายวัยทอง

รศ.ดร.ประพันธ์ ปิ่นศิโรดม

9 ตอนที่ 8 อาหารต้านโรค   

  

- การรับประทานอาหารเพื่อต้านโรค - Trends of functional food for elderly

ผศ.ดร.จิราภรณ์ สิริสัณห์

10 ตอนที่ 9 อาหารบำรุงสุขภาพใจ   

  

- อาหารที่หลากหลายช่วยพัฒนาสุขภาพจิตให้ดีขึ้น - อาหารในความทรงจำ - อย่าให้อายุมาหยุดชีวิตคุณเรามาดูความสุขเล็ก ๆ ของผู้สูงวัยกัน

ผศ.ดร.สวามินี นวลแขกุล

11 ตอนที่ 10 โภชนาการชะลอวัย   

  

- อาหารที่เป็นศัตรูร้ายทำลายความอ่อนวัย - อาหารชะลอวัยสำหรับสุขภาพด้านผิวพรรณ - อาหารชะลอวัยสำหรับสุขภาพสมอง - อาหารชะลอวัยสำหรับสุขภาพกล้ามเนื้อ - อาหารชะลอวัยสำหรับสุขภาพกระดูก - อาหารชะลอวัยสำหรับสุขภาพทางเดินอาหาร

รศ.ดร.ประพันธ์ ปิ่นศิโรดม

12 ตอนที่ 11 เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อการกินอาหารสำหรับผู้สูงวัย   

  

- นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ช่วยเรื่อง การเคี้ยว การกลืน ของผู้สูงอายุ - เครื่องใช้ และอุปกรณ์ที่เป็นมิตรต่อการรับประทานอาหารของผู้สูงวัย - ความสำคัญของการรับประทานอาหารด้วยตนเอง

ผศ.ดร.สวามินี นวลแขกุล

13 ตอนที่ 12 โภชนเภสัช (Nutraceutical) สำหรับผู้สูงวัย   

  

- ชนิดของ Nutraceuticals foods - ตัวอย่างของ Nutraceuticals กับการป้องกันการเกิดโรคของผู้สูงวัย - Nutraceuticals และโรคต่าง ๆ ของวัยผู้สูงอายุ

ผศ.ดร.จิราภรณ์ สิริสัณห์

14 ตอนที่ 13 กรณีศึกษาการดูแลด้านอาหารสำหรับผู้สูงวัย   

  

รศ.ดร.ประพันธ์ ปิ่นศิโรดม

ผศ.ดร.สวามินี นวลแขกุล

ผศ.ดร.จิราภรณ์ สิริสัณห์

ผู้สอน

รศ.ดร.ประพันธ์ ปิ่นศิโรดม

อาจารย์คณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เคมีอาหาร อาหารเพื่อสุขภาพ วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร

ผศ.ดร.สวามินี นวลแขกุล

เชี่ยวชาญด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร นักเขียน ที่ปรึกษาด้านการลงทุน และการจัดฮวงจุ้ย

ผศ.ดร.จิราภรณ์ สิริสัณห์

อาจารย์คณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ คอลลอยด์อาหาร

คอร์สหมวด Legend

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save