Skip to main content

Charm School : โรงเรียนสร้างเสน่ห์ (Introduction)


KMITL
เกี่ยวกับรายวิชา

เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิต แนวคิดการใช้ชีวิต การจัดการกับปัญหา หรืออุปสรรคในชีวิต
การให้กำลังใจ พลังใจ การสร้างแรงบันดาลใจให้กับตนเองและผู้อื่น การจัดการความเสี่ยง
การบริหารงาน บริหารคน และการพัฒนาตนเอง การสื่อสารในโลกดิจิทัล จนประสบความสำเร็จในชีวิตรูปแบบการศึกษาในรายวิชา

ศึกษาผ่านสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ VDO จัดแบ่งตามหัวข้อ ๆ ละประมาณ 10-30 นาที โดยเมื่อศึกษาจบในแต่ละบท ในท้ายบทเรียนมีแบบทดสอบวัดความเข้าใจหัวข้อรายวิชา
 • EP.1 : การรู้จักตัวเอง การวิเคราะห์ตัวเอง (คุณณัฐรินทร์ กิตติทวีพันธ์)
  การเป็นคนที่รู้จักตัวเองเป็นเรื่องที่น่าสนใจ และคุณต้องมองอนาคต มันจะช่วยให้คุณเลือกทางเดินที่เหมาะสมสำหรับตัวคุณ ซึ่งจะทำให้คุณมีความสุข เรายังสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเอง ด้วยการก้าวออกจาก Comfort Zone ของตัวเอง เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ในสิ่งที่เราไม่เคยได้เรียนรู้ไม่เคยได้สัมผัส

 • EP.2 : การสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองและผู้อื่น (คุณณัฐรินทร์ กิตติทวีพันธ์)
  การสร้างแรงบันดาลใจ ช่วยสร้างแรงผลักดันในชีวิต ให้ตัวเราเองได้กล้าที่จะก้าวผ่านสิ่งต่างๆได้อย่างมั่นคงมากยิ่งขึ้น เราจะต้องสร้างพลัง และต้องทำความรู้จักกับระดับ ความรู้สึกภาคภูมิใจ และยอมรับในตัวเอง self- esteem ของตัวเอง มองเห็นคุณค่าของตัวเอง ค้นหาตัวเองให้เจอ แล้วส่งต่อพลังใจไปสู่ผู้อื่น

 • EP.3 : การแต่งกาย (คุณณัฐรินทร์ กิตติทวีพันธ์)
  การแต่งกาย บ่งบอกถึงลักษณะนิสัย ฐานะทางสังคม ของผู้สวมใส่ ดังนั้นแล้วเราจึงควรให้ความสำคัญกับการแต่งกายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ สถานที่ต่าง ๆ การตาม แฟชั่น สไตล์ รวมไปถึงสีสัน ทุกอย่างมันสะท้อนความเป็น ความเป็นตัวตน ในแบบที่เป็นตัวตนของของเรา เป็น "ภาพลักษณ์" ที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อความสำเร็จของบุคคลคนนั้น

 • EP.4 : การอยู่ร่วมกับคนต่างวัย (ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว)
  Generation Gap คือ ช่องว่างระหว่างวัย ความเข้าใจที่แตกต่าง ซึ่งมีแนวคิดการแบ่งลักษณะของคนออกตามช่วงปีที่เกิด การเข้าใจคนต่างวัย ต่างวิธีคิด ต่างพฤติกรรม จะทำให้เราปฏิบัติตนกับคนแต่ละกลุ่มอย่างเข้าใจ สร้าง และสานความสัมพันธ์ที่ดีได้

 • EP.5 : Charming Communication (คุณณัฐรินทร์ กิตติทวีพันธ์)
  การสื่อสารเป็นทักษะที่ใช้เป็นประจำเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันของผู้ส่งสารและผู้รับสาร ดังนั้นหากมีทักษะในการสื่อสารที่ดีจะช่วยให้ได้งานตามต้องการ และมีความสุขในการทำงาน ส่วนการเป็นผู้ส่งสารก็ต้องพูดด้วยความจริงใจ น่าฟัง น่าเชื่อถือและสื่อสารได้อย่างมีเสน่ห์

 • EP.6 : แรงบันดาลใจจากพี่บิ้นท์ นางสาวไทย ปี 2562 (เภสัชกรหญิงสิรีธร ลีห์อร่ามวัฒน์)
  พี่บิ้นท์ เภสัชกรหญิง สิรีธร ลีห์อร่ามวัฒน์ ตำแหน่งนางสาวไทย 2562 และ Miss International 2019 มาเล่าความฝัน ในวัยเด็ก การลงมือทำตามฝัน และส่งพลัง สร้างแรงบันดาลใจ ให้น้อง ๆ มั่นใจ และเชื่อมั่นว่า เราทุกคนมีเสน่ห์ในแบบของตัวเอง


อาจารย์ผู้สอน

Course Staff Image #1

อาจารย์ณัฐรินทร์ กิตติทวีพันธ์

CEO Ready to fly
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาตนเอง การสร้างคุณค่า ค้นหาจุดเด่นของตัวเอง
การพัฒนาบุคลิกภาพ และการสร้างแรงบันดาลใจให้ตนเอง และผู้อื่น

Course Staff Image #2

ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว

นักบริหาร นักการศึกษา นักสื่อสารการตลาดดิจิทัล
อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อดิจิทัลและการเป็นพิธีกร
ผู้ประกาศ ด้วยประสบการณ์มานานกว่า 17 ปี

Course Staff Image #2

เภสัชกรหญิงสิรีธร ลีห์อร่ามวัฒน์

นางสาวไทยประจำปี 2562 ผู้มีความมุ่งมั่นในการให้กำลังใจ
และสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนทำตามฝันของตนเองให้สำเร็จ

 1. Course Number

  KLIX
 2. Classes Start

 3. Estimated Effort

  01:00
Enroll