Skip to main content

Digital Media Production : การผลิตสื่อดิจิทัล (Introduction)


KMITL
เกี่ยวกับรายวิชา

การฝึกทักษะในการผลิตสื่อดิจิทัลโดยเน้นการสร้างไอเดียด้วยหลักการวิเคราะห์ข้อมูล
หลักการนำเสนอแบบเรื่องเล่า (story telling) การออกแบบและสร้างสื่อประเภทต่าง ๆ
การนำเสนอในรูปแบบกราฟฟิกและวีดีโอผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งแบบ off-line, online และ Social Mediaรูปแบบการศึกษาในรายวิชา

ศึกษาผ่านสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ VDO จัดแบ่งตามหัวข้อ ๆ ละประมาณ 10-30 นาที โดยเมื่อศึกษาจบในแต่ละบท ในท้ายบทเรียนมีแบบทดสอบวัดความเข้าใจหัวข้อรายวิชา
 • EP.1 : ดิจิทัลมีเดีย คือ อะไร (ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว)
  สื่อดิจิทัลนั้นเป็นการเอาองค์ประกอบหลายๆอย่างของข้อความภาพ เสียง ใช้เทคโนโลยีและระบบอินเตอร์เน็ตเข้ามาช่วยเผยแพร่ออกไปในรูปแบบต่างๆ และเราเป็นทั้งผู้ใช้และผู้สร้างสื่อดิจิทัล ในหลายรูปแบบ เช่น YouTuber Blogger Content Creator รวมถึง พิธีกร ผู้ประกาศข่าว ผู้ผลิตข่าว โปรดิวเซอร์ ช่างภาพ

 • EP.2 : ประเภทของสื่อดิจิทัล (ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว)
  การใช้สื่อแต่ละประเภท และความแตกต่างในการใช้งาน แต่สื่อดิจิทัลที่เผยแพร่ในโซเชียลมีเดีย มีกฎเหล็กที่ว่า “ 3วินาทีเปลี่ยนโลก” ในแต่ละสื่อจะสร้างการดึงดูดใจผู้ชมอย่างไร ต้องเข้าใจหลักการของสื่อแต่ละประเภทด้วย

 • EP.3 : การเล่าเรื่องในสื่อดิจิทัล (คุณภูริลาภ ลิ้มมนตรี)
  การเล่าเรื่องด้วยสื่อดิจิทัล เป็นสิ่งที่ผู้คนยุคใหม่คุ้นเคย และทำให้เราแบ่งปันแง่มุมต่าง ๆ ในชีวิตหรือจินตนาการได้ ผ่านการผลิตสื่อวิดิทัศน์ ภาพถ่าย เสียงพูด คำบรรยาย ดนตรีประกอบภาพ เผยแพร่ในรูปแบบของสื่อดิจิทัล ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

 • EP.4 : Transmedia Story Telling การเล่าเรื่องข้ามสื่อดิจิทัล (คุณภูริลาภ ลิ้มมนตรี)
  การเล่าเรื่องข้ามสื่อ คือ เทคนิคการเล่าเรื่องที่ใช้ประโยชน์จากการแบ่งเรื่องออกเป็นส่วนย่อยๆ และผลิตเรื่องราวส่วนย่อยๆ นั้นนำเสนอผ่านช่องทางสื่อที่แตกต่างกัน โดยที่เรื่องทั้งหมดนั้นต่างก็มีส่วนที่เป็นเนื้อหาสมบูรณ์ในตัวมันเองหรือไม่ก็ได้ และเรื่องต่างๆ สามารถนำมารวมกันเป็นเรื่องเดียวกันได้โดยผ่านประสบการณ์ผ่านสื่อต่างๆ
  ตัวอย่างประสบการณ์ผลิตสื่อ จากรายการ ปักหมุดสุดขอบโลก ช่อง PPTV

 • EP.5 : การตัดต่อด้วยโปรแกรม I Movie : (ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว)
  มาเรียนรู้วิธีการตัดต่อแบบง่าย บนมือถือของตัวเองกับ โปรแกรม iMovie สำหรับตัดต่อคลิปวิดีโอ ใส่รูป ใส่เพลง แต่งฟิลเตอร์สีให้วิดีโอ เสร็จทุกอย่างบนเครื่องเดียวพร้อมแชร์ให้เพื่อนๆ ดูใน Social
  คนที่ไม่เคยลองตัดงานมาก่อน สามารถเริ่มจาก iMovie เพื่อเป็นทักษะพื้นฐาน นำไปสู่การใช้โปรแกรมตัดต่อที่ยากขึ้นได้

 • EP.6 :การผลิตคลิปวิดีโอโดนใจให้ปัง!!
  กฎเหล็ก 3 วินาที เปลี่ยนโลก เปลี่ยนชีวิต หากอยากเป็นผู้ผลิตสื่อที่เจ๋ง โดนใจ ต้องวางแผนการผลิตอย่างมีขั้นตอน นำความรู้ทุกด้าน มาวางแผน ที่สำคัญ ต้องตำนึงเสมอว่า ผู้ใช้สื่อดิจิทัล คือ คนที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ต มีตัวตน เป็นเจ้าของพื้นที่ในโซเชียลมีเดีย เป็นได้ ทั้งผู้ผลิตสื่อดิจิทัล ผู้รับข้อมูลข่าวสาร และผู้ผลิตซ้ำ และส่งต่อ ไม่ว่าเราอยู่ในส่วนใด ควรคำนึงถึงผลของการใช้สื่อ ทั้งต่อตัวเอง และผู้อื่น ด้วย


อาจารย์ผู้สอน

Course Staff Image #1

ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว

นักบริหาร นักการศึกษา นักสื่อสารการตลาดดิจิทัล
อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อดิจิทัลและการเป็นพิธีกร
ผู้ประกาศ ด้วยประสบการณ์มานานกว่า 17 ปี

Course Staff Image #2

คุณภูริลาภ ลิ้มมนตรี

หัวหน้าโปรดิวเซอร์ฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์ PPTV
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Trans Media การเล่าเรื่อง Story telling และเทคนิคการผลิตสื่อดิจิทัล

 1. Course Number

  KLIX
 2. Classes Start

Enroll