Skip to main content

The Disruptor : นักเปลี่ยนโลก นักปฏิวัติความคิด (Introduction)


KMITL
เกี่ยวกับรายวิชา

เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิต แนวคิดการใช้ชีวิต การจัดการกับปัญหา หรืออุปสรรคในชีวิต
การให้กำลังใจ พลังใจ การสร้างแรงบันดาลใจให้กับตนเองและผู้อื่น การจัดการความเสี่ยง
การบริหารงาน บริหารคน และการพัฒนาตนเอง การสื่อสารในโลกดิจิทัล จนประสบความสำเร็จในชีวิตรูปแบบการศึกษาในรายวิชา

ศึกษาผ่านสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ VDO จัดแบ่งตามหัวข้อ ๆ ละประมาณ 10-30 นาที โดยเมื่อศึกษาจบในแต่ละบท ในท้ายบทเรียนมีแบบทดสอบวัดความเข้าใจหัวข้อรายวิชา
 • EP.1 : การมีฝัน ทำให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้
  ในยุคดิสรัปต์ คนที่ไม่เปลี่ยนแปลง สูญพันธุ์ ...... เพราะพี่เอ้มีความฝัน ฝันที่อยากเป็นนักบินอวกาศ เลยลองประดิษฐ์ของต่างๆใช้ในบ้านตั้งแต่เล็ก ๆ และจุดที่สำคัญที่ทำให้พี่เอ้มาถึงทุกวันนี้ คือการได้กำลังใจจากพ่อแม่ ที่เชื่อว่า ลูกทำได้

 • EP.2 : คิด เขียน อ่าน : เส้นทางสู่ Disruptor
  พี่เอ้จากลูกครู วัยเด็กชอบอ่านหนังสือ ตั้งแต่การ์ตูนเล่มละบาทมาจนถึงนิทานอีสป ที่พี่เอ้ชอบเขียนชอบอ่าน ทำให้โตขึ้นมาพี่เอ้จึงกลายเป็นคนที่สื่อสารได้ เป็นผู้นำ เป็นนักเปลี่ยนแปลง

 • EP.3 : เมื่อพี่เอ้ขอพบผู้ว่าฯตอนอายุ 20
  โปรเจคจบของพี่เอ้ คือการออกแบบอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินเส้นแรก ซึ่งตอนนั้นยังไม่มีบีทีเอส พอทำเสร็จก็ฝันว่าอยากจะให้เป็นจริง จึงนำผลงานไปมอบให้ท่านผู้ว่าฯกทม. ซึ่งไม่ง่าย! จนเกิดภาพประวัติศาสตร์ที่สามารถพาพี่เอ้เข้ามหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลกได้

 • EP.4 : คนที่ยิ่งใหญ่ไม่มองคนที่เกรด
  จากเด็กเกือบโดนรีไทน์ แต่ขอฝันว่าอยากเข้ามหาวิทยาลัยระดับโลก MIT หลังจากได้รับจดหมายรับรองจากท่านผู้ว่าฯกทม. เหลือเพียงตัวหนังสือ 300 คำ ที่พี่เอ้ต้องเขียนบรรยายให้ MIT รู้ว่าพี่เอ้เป็นใคร
  The Man Who brings back The Land of Smile. พี่เอ้จึงบอกไปว่าจะขอเป็นคนนำรอยยิ้มคืนสู่กรุงเทพ พร้อมกับส่งรูปที่ถ่ายกับท่านผู้ว่าฯกทม. ความตั้งใจเป็นผล MIT รับพี่เอ้เข้าเรียนทันที

 • EP.5 : The Disruptor
  พบกับรายการ The Disruptor เปิดพื้นที่สื่อออนไลน์ ทางแฟนเพจพี่เอ้ เพื่อให้ความรู้ ทักษะ ให้พร้อมกับการใช้ชีวิตในโลกยุค Disruption โดยตัวอย่างรายการที่นำมาเผยแพร่ในวิชานี้ คือ Ryan Toysreview ผู้เปลี่ยนความฝันเด็กทั่วโลก จากนักบินอวกาศมาเป็น YouTuber

 • EP.6 : The Disruptor : Prequel
  ความหมาย ความท้าทาย ความคิด ของนักเปลี่ยนแปลง ความสำคัญของเทคโนโลยี บริบทของโลกปัจจุบันและอนาคต

อาจารย์ผู้สอน

Course Staff Image #1

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
The Disruptor ผู้มีความฝัน ผู้กล้าคิด เปลี่ยนแปลงแบบหักศอก และลงมือทำ พี่เอ้เป็นทั้งอาจารย์ วิศวกร และนักปฏิรูปการศึกษา เพื่อยกระดับศักยภาพการเรียนของประเทศไทย ด้วยความเชื่อที่ว่า เด็กไทย คนไทย ไม่แพ้ใครในโลก!!!

 1. Course Number

  KLIX
 2. Classes Start

Enroll